Jazz

Tynset Jazzfestival 26. og 27. august 2017 Lørdag 26. august 11.30: før den offisielle åpningen, kjøres i gang en workshop med jazzmusikerne Georg Reiss, Torstein Ellingsen og Ellen Brekken. 15.30: Offisiell åpning av Tynset Jazzfestival 2017 15.30: Klangbein med konsertforestilling - barnejazz 16.15: Foredrag om Bortistu Neby ved konservator Per Hvamstad  …

Arrangementer

Nye aktiviteter på Bortistu Neby Vi har nå flere gode nyheter angående Bortistu Neby på Tynset. Vi har nå fått Stiftelsestilsynets godkjenning av endinger i vedtektene til stiftelsen, slik at vi kan selge skog og utmarkseiendommer som stiftelsen eier, for å bruke midlene til å utvikle tunet og bebyggelsen på…

Markeder

  Lørdag 24.06.17 kl. 14.00 til 18.00 Fruene i Kafè Bortistu' arrangerte Sommermarked for hele familien på tunet og i den fredede Barfrøstua i juni. Både håndarbeid og tuskhandel var blant tilbudene. Kafeen var åpen og grillene sto klare til bruk på tunet.  

Kafélokalene

I 2014 ble første etasje i hovedbygningen rustet opp slik at den skulle kunne fungere som serveringssted. Samme år ble denne delen tatt i bruk av de driftige damene som åpnet Kafé Bortistu. Bak en smal gang kommer du rett inn i kjøkkenet, som er forholdsvis lite. På kjøkkenet henger…

Gårdshistorien

Over vises gården Bortistu Neby, gårdsnummer 75 bruksnummer 8 i 1878.Stedet Neby nevnes i skrift først i 1578, men bosettingen er mye eldre.En går ut i fra at første bruker på Bortistu Neby, opprinnelig Bortistuen Neby, er Elling Neby. Han er nevnt i krøttertellinga i 1657 og i matrikkelen i 1665.…

Neby som sentrum

Neby er det gamle sentret i Tynset og Nord-Østerdal. Neby nevnes i skrift først i 1578, men bosettingen er selvsagt mye eldre.Bildet over er fra 1878.Den gamle ferdselsveien gjennom Østerdalen krysset Glomma ved Neby. Her krysset veiene fra Oslo via Kvikne til Trondheim, veien fra Røros til Alvdal, Folldal og…

Småhusa

Dette fotoet av gården Bortistu Neby har antakelig fotograf Bratbakken, Tynset foto, tatt rundt 1940. Stabburet står der det er plassert i dag (2020). Smia kan ikke sees på fotografiet, og man bør derfor anta at den fortsatt står i Vedalen, der vegen opp mot Tynset kirke går i dag…

Brønnene

Totalt var det tre brønner på gården Bortistu Neby.Den ene lå ved enden av stallen, en var plassert midt på tunet og en brønn var i fjøset.Under krigen holdt en hest på å falle ned i brønnen ved stallen. På grunn av hendelsen ble brønnen fylt igjen.Brønnen hvor drikkevannet ble…

Stallen

1 2 Stallen har fått sin nåværende plass omkring århundreskiftet. Stallen er satt sammen av gamle hus som tidligere sto lenger sør i tunet. Ifølge hovedoppgaven til Tone Waagan fra oktober 1995, ble stallen bygget i slutten av 1800-tallet. Hun skriver at grunnen til at dette bygget er plassert så nære…

Østerdalsstua/Barfrøstua

Østerdalsstua/Barfrøstua i midten av bildet kalles også gammelstua. Det var bolighuset før nåværende bolighus ble ombygd og tatt i bruk. Det er svært typisk for Nord-Østerdal at den gamle Østerdalsstua blir erstattet av en toetasjes bygning med flere rom, når de ulike funksjonene, kjøkken, stue og egne soverom, blir mote…