Arrangementer

Nye aktiviteter på Bortistu Neby

Vi har nå flere gode nyheter angående Bortistu Neby på Tynset.

Vi har nå fått Stiftelsestilsynets godkjenning av endinger i vedtektene til stiftelsen, slik at vi kan selge skog og utmarkseiendommer som stiftelsen eier, for å bruke midlene til å utvikle tunet og bebyggelsen på Neby. Det har vært stor interesse for å kjøpe eiendom fra stiftelsen etter at dette ble kjent. Dette gir nye utviklingsmuligheter for stedet.

Vi vil også etablere en permanent utstilling med et utvalg av kunsten til Magne Neby Holter på Bortistu Neby. I tillegg vil vi ha en del av vevnadene til Kjellaug Haugen Holter utstilt, sammen med kulltegningene til Eyvind Holter. Da alle disse kunstnerne hadde tilknytning til Bortistu Neby.

Vi ønsker å jobbe videre for at Bortistu Neby skal komme alle innbyggere i Tynset til gode, i tråd med intensjonene til Magne og Kjellaug Holter, som opprettet stiftelsen.

For å få hjelp til dette har vi invitert direktøren i Kulturminnefondet Simen Bjørgen til å komme samt å informere og inspirere i forhold til hvordan kulturminner kan bli en berikelse for et sted, og bidra til verdiskaping. Ordfører Merete Myhre Moen vil også si litt om hvordan kommunen tenker rundt dette.

Vi ønsker alle som er interessert i dette temaet velkommen til Bortistu Neby torsdag den 22.mars kl. 18.30. Vi vil i samarbeid med Kulturminnefondet spandere kaffe og hjemmebakst til alle som kommer. Kulturminnefondet har også overraskelser på lur til de som kommer.

Stiftelsen Bortistu Neby, v/Kirsten Thyrum (styreleder) mars, 2018

 

Følgende pressemelding ble sendt ut i forbindelse med utstillingsåpningen

Åpning av utstilling med Magne Neby Holter sine arbeider i Tynset kulturhus, Galleri Elgen.

Utstillingen vil henge oppe fra 12. august til 1. oktober, og det blir utstillingsåpning lørdag 12. august kl 13.00, med bla kunstnerisk innslag ved Bendik Qvam.

Magne Neby Holter er en allsidig kunstner som opprinnelig kommer fra Neby på Tynset. Han har bidratt til flere større utsmykningsarbeider (bl.a. annet på Kon-Tiki museet), og var særlig kjent for det arbeidet han gjorde med å fornye norsk folkekunst.

Mange kjenner hans treskjæringsarbeider særlig godt, der han moderniserte og utviklet teknikken og fargebruken i arbeidene.

Magne Holter døde i 2000. Sammen med kona tekstilkunstneren Kjellaug Haugen Holter som gikk bort i mai i år, gav de bort gården Bortistu Neby, med mye flott innbo, en del av egen kunst og en fredet Østerdalsstue, til Stiftelsen Bortistu Neby.

Det er nå 20 år siden stiftelsen ble etablert, og det er en god anledning til å vise fram en del av den flotte kunsten til Magne Holter som er i stiftelsens eie. Det vil også bli vist kunst som er i privat og offentlig eie.

I tillegg er det laget kunstrykk av noen utvalgte arbeider fra Magne Holter som vil bli å få kjøpt, samt noen originale små bilder som også selges under utstillingen.

Vi vil også benytte anledningen til å formidle litt mer om Holters omfattende liv og virke. Dette vil bli presentert i en ny brosjyre, og med tekst og bilder sammen med kunstutstillingen.

Det er også laget en ny og informativ hjemmeside www.bortistuneby.no her kan interesserte finne mer informasjon om stedet, og om kunsten og kunstnerne Magne Holter og Kjellaug Haugen Holter.

Stiftelsen Bortistu Neby, v/ Kirsten Thyrum

 

Auksjon på tunet på Bortistu Neby lørdag 19.08.2017

Velkommen til innholdsrik auksjon!

Auksjonen er et ledd i en nødvendig opprydning som stiftelsen gjennomfører for å frigjøre rom og plass i husene.

Styret for stiftelsen og Musea i Nord-Østerdal har vurdert hva som kan og skal selges.

Auksjonarius er Ola Rye.

I tillegg til det som skal selges for stiftelsen, har Ola Rye fått en større innlevering fra en raus person i Akershus. Her er det blant annet mye porselen og kunstglass fra ”øverste hylle”. Giveren har bestemt at inntektene fra dette salget går direkte til Tolga Røde Kors.

Dette blir en uteauksjon, så ta med stol og klær etter vær.

Kaféen er selvsagt åpen og byr som vanlig på mye spennende hjemmebakst.

Velkommen til sommerauksjon i flotte omgivelser på tunet i Bortistu Neby.

 Lenker
Arrangementsside på Facebook
Auksjonarius Ola Rye