Stallen

Stallen har fått sin nåværende plass omkring århundreskiftet. Stallen er satt sammen av gamle hus som tidligere sto lenger sør i tunet.

Ifølge hovedoppgaven til Tone Waagan fra oktober 1995, ble stallen bygget i slutten av 1800-tallet. Hun skriver at grunnen til at dette bygget er plassert så nære gården bortenfor som er Neby Østre, er fordi det var skysstasjon på Neby, og stallen ble derfor brukt av flere enn av bare de som tilhørte Bortistu Neby. Ifølge Waagan består bygget av flere små staller.

Opprinnelig hadde gården tre brønner. Den ene lå ved enden av stallen. Under krigen holdt en hest på å falle ned i brønnen, og brønnen ble derfor fylt igjen.

Kilder: Rapport utarbeidet av Musea i Nord-Østerdalen Museumssenteret Ramsmoen v/Per Hvamstad, konservator, august 2001. Presiseringdokument 5. juli 2013, undertegnet av daværende riksantikvar Jørn Holme. Udatert notat fra Morten B. Often, styreleder i stiftelsen Bortistu Neby fra 2007 til sommeren 2016. Årsberetning 2013 for stiftelsen Bortistu Neby samt hovedoppgave av Tone Waagan oktober 1995. Foto: Marit Arnesen