Brønnene

Totalt var det tre brønner på gården Bortistu Neby.

Den ene lå ved enden av stallen, en var plassert midt på tunet og en brønn var i fjøset.

Under krigen holdt en hest på å falle ned i brønnen ved stallen. På grunn av hendelsen ble brønnen fylt igjen.

Brønnen hvor drikkevannet ble hentet, lå midt på gårdsplassen. I denne brønnen var det svært hardt vann. Magne Neby Holter hadde i sin tid planer om å sette den i stand, og montere opp et nytt stativ, likt det som var der i tidligere tider, en anordning som gjorde at det var mulig å heise opp vannet. 

 Se stativet med bøtte til høyre i bildet, foreviget at fotograf Bratbakken, Tynset foto, Knut Aune Kunstforlag A/S og strektegningen hvor Bortistu Neby er foreviget av tynsettegneren Schancke og trykket i Tynset bygdebok.

Den tredje brønnen lå inne i fjøset. Vannet i denne brønnen var svært bløtt i motsetning til vannet fra brønnen på tunet, men dette kunne ikke brukes til drikkevann.

Fjøsbrønnen var svært dyp. I Magnes oppvekst var det montert en pumpe i denne brønnen. Den pumpet opp vann som gikk i trekanaler som var montert langs veggene i fjøset, hvorfra drikkekoppene til kyrene ble fylt opp. De var tidlig ute med "vanningsanlegg" på Bortistu Neby.

Kilder: Rapport utarbeidet av Musea i Nord-Østerdalen Museumssenteret Ramsmoen v/Per Hvamstad, konservator, august 2001. Presiseringdokument 5. juli 2013, undertegnet av daværende riksantikvar Jørn Holme. Udatert notat fra Morten B. Often, styreleder i stiftelsen Bortistu Neby fra 2007 til sommeren 2016. Årsberetning 2013 for stiftelsen Bortistu Neby samt hovedoppgave av Tone Waagan oktober 1995. Foto: Tynset Foto AS og Knut Aune Kunstforlag A/S.