Marit Arnesen

Selger 4 skogteiger

Det er frist for å legge inn bud på disse skogteigene den 15. august 2018. Det tas forbehold om at delingssaken godkjennes.   Prospekt – skogeiendommer tilhørende Stiftelsen Bortistu Neby gnr. 75 bnr. 8 Følgende skogteiger legges ut for salg – se kart som er lagt ut i pdf-format nedenfor:…

Jazz

Tynset Jazzfestival 26. og 27. august 2017 Lørdag 26. august 11.30: før den offisielle åpningen, kjøres i gang en workshop med jazzmusikerne Georg Reiss, Torstein Ellingsen og Ellen Brekken. 15.30: Offisiell åpning av Tynset Jazzfestival 2017 15.30: Klangbein med konsertforestilling - barnejazz 16.15: Foredrag om Bortistu Neby ved konservator Per Hvamstad  …

Arrangementer

Nye aktiviteter på Bortistu Neby Vi har nå flere gode nyheter angående Bortistu Neby på Tynset. Vi har nå fått Stiftelsestilsynets godkjenning av endinger i vedtektene til stiftelsen, slik at vi kan selge skog og utmarkseiendommer som stiftelsen eier, for å bruke midlene til å utvikle tunet og bebyggelsen på…

Markeder

  Lørdag 24.06.17 kl. 14.00 til 18.00 Fruene i Kafè Bortistu' arrangerte Sommermarked for hele familien på tunet og i den fredede Barfrøstua i juni. Både håndarbeid og tuskhandel var blant tilbudene. Kafeen var åpen og grillene sto klare til bruk på tunet.  

Kafélokalene

I 2014 ble første etasje i hovedbygningen rustet opp slik at den skulle kunne fungere som serveringssted. Samme år ble denne delen tatt i bruk av de driftige damene som åpnet Kafé Bortistu. Bak en smal gang kommer du rett inn i kjøkkenet, som er forholdsvis lite. På kjøkkenet henger…

Stiftelsen

Magne Neby Holter, født på Bortistu Neby på Neby i Tynset den 4. mai 1916, og hans kone Kjellaug Haugen Holter fra Loen i Nordfjord, født 7. mai 1922, giftet seg den 21. desember 1949. I 1988 overtok Magne gården etter sin bror Asbjørn Holter.Ekteparet hadde ingen livsarvinger, og ønsket derfor at eiendommen…

I stiftelsens eie

Stiftelsen Bortistu Neby fikk flere kunstverk av ekteparet Kjellaug Haugen Holter og Magne Neby Holter når stiftelsen ble opprettet. Fat 16 fat er i stiftelsens eie. Mangletrær8 mangletrær er i stiftelsens eie. Trerelieff12 trerelieff er i stiftelsens eie. Trau Trau i stiftelsens eie. Suvenirer Den Norske Husflidsforening ble stiftet i 1891.…

Gårdshistorien

Over vises gården Bortistu Neby, gårdsnummer 75 bruksnummer 8 i 1878.Stedet Neby nevnes i skrift først i 1578, men bosettingen er mye eldre.En går ut i fra at første bruker på Bortistu Neby, opprinnelig Bortistuen Neby, er Elling Neby. Han er nevnt i krøttertellinga i 1657 og i matrikkelen i 1665.…

Neby som sentrum

Neby er det gamle sentret i Tynset og Nord-Østerdal. Neby nevnes i skrift først i 1578, men bosettingen er selvsagt mye eldre.Bildet over er fra 1878.Den gamle ferdselsveien gjennom Østerdalen krysset Glomma ved Neby. Her krysset veiene fra Oslo via Kvikne til Trondheim, veien fra Røros til Alvdal, Folldal og…

Småhusa

Dette fotoet av gården Bortistu Neby har antakelig fotograf Bratbakken, Tynset foto, tatt rundt 1940. Stabburet står der det er plassert i dag (2020). Smia kan ikke sees på fotografiet, og man bør derfor anta at den fortsatt står i Vedalen, der vegen opp mot Tynset kirke går i dag…