Småhusa

Dette fotoet av gården Bortistu Neby har antakelig fotograf Bratbakken, Tynset foto, tatt rundt 1940.

Stabburet står der det er plassert i dag (2020).

Smia kan ikke sees på fotografiet, og man bør derfor anta at den fortsatt står i Vedalen, der vegen opp mot Tynset kirke går i dag (2020).

I ytterkanten av gården, mellom stabburet og hovedbygningen, sees eldhuset. Eldhuset ligger i dag (2020) lagret på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo.

Opprinnelig flere hus

I dag består gården Bortistu Neby av de seks husene stallen, fjøset, smia, ett stabbur, hovedbygning og Østerdalsstua/Barfrøstua.

Tidligere var det imidlertid flere hus på gården, blant annet ett stabbur til, et brannpumpehus, eldhus, et bryggerhus og ei mastu. (Se bildet over fra 1878.)

Eldhuset er flyttet og satt opp på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. Da det var en del av gården Bortistu Neby, sto det nord for de andre husene, mot Østby-gården.

Brannpumpehuset var i sin tid var plassert ved enden av hovedhuset, ut mot vegen som gikk gjennom Neby. Brannpumpehuset er flyttet og står i dag (2020) i Museumsparken på Tynset.

Det andre stabburet sto ved siden av det som fortsatt står på eiendommen.

Stabbur

Stabburet ligger som det skal litt utenfor tunet og de andre husene. Særlig med tanke på brannfaren var det viktig. Det er et romslig stabbur med tradisjonell form.

Lenge trodde man at stabburet var fredet sammen med Østerdalsstua/Barfrøstua i 1923, men i 2013 er det bare Østerdalsstua/Barfrøstua som riksantikvaren presiserte fredning av.

Alderen på stabburet er usikkert.

Tidligere var det to stabbur på gården. Det ene ble brukt til oppbevaring av mat og det andre til oppbevaring av klær. Hvor det andre stabburet har tatt vegen, er ukjent.

Smie

Smia er fra 1795 og antakelig et av de eldste husene og det som er minst forandret, bortsett fra at den har vært flyttet flere ganger. Smia er ikke innredet.

I dag står smia ved enden av fjøset mot nord og fylkesvei 30. Til å begynne med sto den lenger unna gården, et stykke opp i Vedalen, vegen som går opp mot Tynset kirke.

Smia ble senere flyttet lenger ned i Vedalen slik at den skulle være plassert nærmere gården.

Da hovedveien inn til Tynset sentrum fra riksvei 3, fylkesveg 30, ble lagt utenom Neby sist på 1970-tallet, måtte smia flyttes nok en gang.

Vegvesenet sørget for at den ble flyttet dit den står i dag (2020).

 

Eldhuset

Eldhuset som var plassert i ytterkant av tunet mellom stabburene/stabburet og hovedbygningen er fjernet.

I bildedatabasen til museene i Norge finner vi imidlertid igjen eldhuset. I følge databasen, er bildene av eldhuset som finnes der tatt i 1952. Da var det fortsatt plassert på Bortistu Neby.

Når eldhuset ble tatt ned, flyttet og lagt til lagring på Norsk Folkemuseum er noe usikkert.

 

Kilder: Rapport utarbeidet av Musea i Nord-Østerdalen Museumssenteret Ramsmoen v/Per Hvamstad, konservator, august 2001. Presiseringdokument 5. juli 2013, undertegnet av daværende riksantikvar Jørn Holme. Udatert notat fra Morten B. Often, styreleder i stiftelsen Bortistu Neby fra 2007 til sommeren 2016. Årsberetning 2013 for stiftelsen Bortistu Neby samt hovedoppgave av Tone Waagan oktober 1995. Foto er fra Nordøsterdalsmuseet, Tynset Foto og ved Marit Arnesen.