Markeder

 

Lørdag 24.06.17 kl. 14.00 til 18.00

Fruene i Kafè Bortistu' arrangerte Sommermarked for hele familien på tunet og i den fredede Barfrøstua i juni.

Både håndarbeid og tuskhandel var blant tilbudene.

Kafeen var åpen og grillene sto klare til bruk på tunet.