Kunst

Magne Neby Holter, keramiker og treskjærer

Magne Neby Holter ble født på Neby i Tynset i Hedmark 4. mai 1916.

I en fase arbeidet han mest med keramikk, glass og porselen. Men de siste årene av sitt liv konsentrerte han seg om trerelieffet som kunstnerisk uttrykksform. På dette området skapte han sin egen stil, basert på gammel tradisjon. Neby Holter har har også arbeidet som dekoratør innen teater og reklame, samt utført en rekke dekorasjonsoppgaver i offentlige bygninger og ombord på større skip.

Magne Neby Holter gikk bort 18. februar 2000.

KILDE: Norsk kunstnerleksikon, I−IV, som ble utgitt 1982–86.

Liv og virke

Utdannelse
Samliv og eksteskap

Kunst og utsmykninger

På Bortistu Neby
I offentlig bygg på Tynset
I inn- og utland
I stiftelsens eie