Fjøset

Hele østveggen i tunet fylles av fjøset. Fjøset har trev med kjørebu som vender mot nord. Fjøset er bygd av stein og er et typisk steinfjøs som var nokså vanlig fra litt utpå 1800-tallet. På 1800-tallet ble det anbefalt å bygge steinfjøs, bedre holdbarhet og bedre for dyra. Dessuten skulle trevirket…

Hovedhuset

Hovedbygningen er en tradisjonell midtkammersbygning. Inngangen er midt på bygningen.  Ifølge konservator Per Hvamstad, vet man ikke sikkert hvor gammel denne bygningen er. Men typen ble vanlig fra rundt 1850/60/70. Magne Neby Holter har fortalt Hvamstad at bygningen var under innredning da hans bestemor, Mari Mortensdatter kom til gården fra Sandbakken.…