Selger 4 skogteiger

Det er frist for å legge inn bud på disse skogteigene den 15. august 2018.

Det tas forbehold om at delingssaken godkjennes.

 

Prospekt – skogeiendommer tilhørende Stiftelsen Bortistu Neby gnr. 75 bnr. 8
Følgende skogteiger legges ut for salg – se kart som er lagt ut i pdf-format nedenfor:

 

Teig nr. 1 Hobde
Uproduktivt skogsareal 222 daa

Teig nr. 4 Kjæreng
Produktivt skogareal 123 daa
Myr og annet areal 14 daa

Teig nr. 6 Ripan Øvre
Produktivt skogareal 556 daa
Myr, annet areal 44 daa

Teig nr. 7 ripan Vestre, Djupgrubba
Produktivt skogareal 107 daa
Myr 4 daa

Praktisk informasjon:
Spørsmål om skogteigene av forstlig karakter rettes til Annar Vangen telefon: 911 77 221
Spørsmål om prosessen knyttet til salget rettes til styreleder Kirsten Thyrum telefon: 905 92 486

 

De som ønsker å legge inn bud på skogteigene skal stile dette til :

Stiftelsen Bortistu Neby
v/ Styreleder Kirsten Thyrum, Arnemoveien 9, 2500 Tynset

Benytt gjerne vår e-post adresse :

post@bortistuneby.no

Annonse vedrørende skogteigene publiseres i Østlendingen torsdag 28. juni og lørdag 30. juni 2018.

I Arbeidets Rett publiseres salget med annonse onsdag 27. juni og fredag 29. juni 2018.