Marit Arnesen

Brønnene

Totalt var det tre brønner på gården Bortistu Neby.Den ene lå ved enden av stallen, en var plassert midt på tunet og en brønn var i fjøset.Under krigen holdt en hest på å falle ned i brønnen ved stallen. På grunn av hendelsen ble brønnen fylt igjen.Brønnen hvor drikkevannet ble…

Stallen

1 2 Stallen har fått sin nåværende plass omkring århundreskiftet. Stallen er satt sammen av gamle hus som tidligere sto lenger sør i tunet. Ifølge hovedoppgaven til Tone Waagan fra oktober 1995, ble stallen bygget i slutten av 1800-tallet. Hun skriver at grunnen til at dette bygget er plassert så nære…

Østerdalsstua/Barfrøstua

Østerdalsstua/Barfrøstua i midten av bildet kalles også gammelstua. Det var bolighuset før nåværende bolighus ble ombygd og tatt i bruk. Det er svært typisk for Nord-Østerdal at den gamle Østerdalsstua blir erstattet av en toetasjes bygning med flere rom, når de ulike funksjonene, kjøkken, stue og egne soverom, blir mote…

Fjøset

Hele østveggen i tunet fylles av fjøset. Fjøset har trev med kjørebu som vender mot nord. Fjøset er bygd av stein og er et typisk steinfjøs som var nokså vanlig fra litt utpå 1800-tallet. På 1800-tallet ble det anbefalt å bygge steinfjøs, bedre holdbarhet og bedre for dyra. Dessuten skulle trevirket…

Hovedhuset

Hovedbygningen er en tradisjonell midtkammersbygning. Inngangen er midt på bygningen.  Ifølge konservator Per Hvamstad, vet man ikke sikkert hvor gammel denne bygningen er. Men typen ble vanlig fra rundt 1850/60/70. Magne Neby Holter har fortalt Hvamstad at bygningen var under innredning da hans bestemor, Mari Mortensdatter kom til gården fra Sandbakken.…

Utstilling av Magne Neby Holters arbeider i Bortistu

 Magne Neby Holter Kunsthåndverker, keramiker og treskjærer, kunstneren fra Tynset, en fornyer av norsk folkekunst. Født på Tynset 04.05.1916. Død 18.02.2000. Gravlagt på Tynset kirkegård. Gift med tekstilkunstneren Kjellaug Haugen Holter i 1949. Ingen barn. Ekteparet overdro eiendommen Bortistu Neby med løsøre, Magnes skisser, tegninger og andre arbeider, samt rettighetene…

I inn- og utland

Både i inn- og utland har Magne Neby Holter utført en rekke større utsmykningsarbeider. Nasjonalteatret stasjonI 1920 åpnet Nasjonalteatret stasjon på Holmenkollbanen. Perrongene har vært påbygd flere ganger. Første gang var før OL i 1952 da den tynne «tarmen» mot Majorstuen ble bygget. Her utførte Magne et stort utsmykningsarbeid. Så langt har det…

Utdannelse

Magne utdannet seg til snekker ved Snekkerskola på Tynset. I denne tiden startet han også med treskurd. Fra 1942 til 1943 og fra 1946 til 1953 utdannet han seg ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og ved Bjarne Engebrets malerskole i Oslo. I 1950 etablerte han sitt eget verksted i Oslo.…

Utsmykninger på Tynset

   Tynset kulturhusDisse seks tresnittene tilhører "Bryllupsserien" oghenger i 8. etasje i Tynset kulturhus 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4   Nord-Østerdal videregående skoleDisse 5 tresnittene henger i lokalenetil Nord-Østerdal videregående skole på Tynset. Opprinnelig dekorerte de veggenepå den tidligere yrkesskolen på Tynset.   Tynset kulturhusNedenstående tresnitt henger på Servicetorget i…