I inn- og utland

Både i inn- og utland har Magne Neby Holter utført en rekke større utsmykningsarbeider.

Nasjonalteatret stasjon

I 1920 åpnet Nasjonalteatret stasjon på Holmenkollbanen. Perrongene har vært påbygd flere ganger. Første gang var før OL i 1952 da den tynne «tarmen» mot Majorstuen ble bygget. Her utførte Magne et stort utsmykningsarbeid. Så langt har det ikke vært mulig å finne ut om de utsmykningene tynsetkunstneren utførte her er bevart.

 Offentlige bygg

Magne har også utført flere utsmykningsarbeider ved offentlige institusjoner, banker, restauranter og hoteller. 

Tynsetkunstneren har også leververt dekorative arbeider til Borre kommunehus.

Magne har levert flere skipsdekorasjoner.

Sammen med tre andre designet og laget et 28 meter langt Norges-kart og 10 meter langt Norges-panorama i pappmaché til reiselivsutstilling på Festningsplassen i Oslo i august 1956.

I Trondhjems Sparebank bygde Magne opp Barnebanken, et svært landskap, kupert som Trondheims egne omgivelser, og plasserte alle slags merkelige figurer i det. Gjennom fjell og daler gikk jernbanen, den såkalte Peer Mynt-ekspressen som brakte sparebøssene fram til damene på endestasjonen.

Senere ble en «tilsvarende» installasjon gjort i Sparebanken i Oslo.

Et av tynsetkunstneres mosaikkarbeider ble i sin tid Tynset Sparebank, nå Sparebanken 1 Østlandet, til del. Dette henger i inngangspartiet til banken på Tynset (bildet til venstre).

Han har også levert utsmykninger til Tynset kulturhus.

Det samme har han gjort til Anno Museum, Museumssenteret Ramsmoen på Tynset.

Sykehuset på Tynset har også fått nyte godt av Magnes kunstneriske evner.

Det samme har Nord-Østerdal videregående skole.

 Gallerier

Ellers leverte Neby Holter større arbeider til Nederland.

Det samme gjorde han til et kunstgalleri i USA. Direktøren for Det Norske Museum i Decorah har gitt en begeistret uttalelse om denne malte relieffen.

Han er blant annet innkjøpt av Telemark fylke,

samt

grafisk trykk til Randsfjordmuseene (se foto til venstre) og

Rauland bygdelag.

 Hotell

Av hoteller i utlandet har han utsmykket Hotell Norge i Hamburg, Schäferkampsallee 49 Hamburg, det første norskbygde hotellet i utlandet, et hotell og en velferdsinstitusjon for sjøfolk i den norske handelsflåte. Der utformet Neby Holter et verdenskart som dekket en av veggene i lobbyen samt et kompass som lå i gulvet. I Kon-Tiki Grill dekorerte han restauranten med flere utskjæringsarbeider, og han og hans kone, tekstilkunstneren Kjellaug Haugen Holter, laget et glassmosaikkarbeide som forestiller Kon-Tiki-flåten. Hotellet ble visstnok åpnet 9. november 1961.

Hotellet er solgt minst to ganger etter at det ble bygget. Etter besøk og undersøkelser ved hotellet, gjort sommeren 2017, viste det seg dessverre at alle tynsetkunstnerens ovennevnte utsmykninger er fjernet og tilintetgjort.

 

 Den allsidige tynsetkunstneren har også levert utsmykninger til Fagernes Turisthotell.

Kjellaug Haugen Holter deltok dessuten flere ganger med sine billedvever på Statens høstutstilling i Kunstnernes Hus i Oslo.

Kon-Tiki

Kon-Tiki museet i Oslo var Magnes faste arbeidsplass i mange år. Sammen med Thor Heyerdahl laget han dekorasjonene, kopierte skulpturer og hvor han lenge kunne være stolt av tørrakvariet han laget ved museet i Oslo.

Denne jobben medførte at han også lagde tilsvarende dekorasjoner andre steder i verden.

Det samme gjorde han i forbindelse med Ra-utstillingen ved Kon-Tiki museet.

Cruise-skip

Til tre norske cruise-skip, tilhørende Rederiet Kloster, har Neby Holter dekorert fire meter brede veggflater med malte relieffer, som av kunstnerne ble karakterisert som en betagende komposisjon.

Antakelig har han også stått for utsmykninger av skip tilhørende rederiet Wilh. Wilhelmsen ASA. 

Minneplate

Minneplate til Loen kirke i 1981 over de 92, navn og fødselsdato utskåret i tre, som ikke ble funnet etter rasulykkene i Lodalen i 1905 og 1936.

13. september 1981, på dagen 45 år etter siste rasulykke, ga ekteparet Kjellaug Haugen Holter og Magne Neby Holter en minnetavle til Loen kyrkje over de 92 som ikke ble funnet etter de to rasulykkene i Lodalen i 1905 og 1936.

Plata er et trearbeid med Jesusymbolet IHS skåret inn samme med navn og fødselsår for de 92, og tekst i samsvar med bronseplata som ble reist inne i dalen der ulykkene hendte.

Daværende riksantikvar godkjente arbeidet som dekker ei flate på 98 x 139 centimeter og ble gitt i gave av ekteparet.

Ideen skrev seg fra Leiv Arnold Loen, fortalte Neby Holter til Sunnmørsposten den gang. Selv om gården Haugen ligger på nedre enden av vannet, våknet familien til Kjellaug den strålende septembermorgenen av vinden og vannet. Mange var ventet til kirken under overrekkelsen, blant dem den 88 år gamle Ragnvald Nesdal som var den eneste gjenlevende som hadde opplevd begge ulykkene.

Gave

Magne fikk det ærefulle oppdraget å lage 80-årsgaven i 1983 til Kong Olav V fra Norges Vel.

Han laget også trerelieffet (se nedenfor) som Dronning Sonja fikk da hun åpnet det nye museumsbygget på Ramsmoen på Tynset i 1996.  

Teatermaler

Magne arbeidet også innenfor teateret med scenedekorasjoner, blant annet ved det Nye Teater i Oslo. Han var blant annet med den gang Jens Book-Jensen hadde sin første oppsetning. Men Magne synes det livet ble for spesielt. Ofte måtte han arbeide fire, fem dager i ett strekk for å bli ferdig til premiéren.

Jens Book-Jensen debuterte på scenen på Det Nye Teater i Oslo i 1933.

Husfliden - fast utsalgssted

Den Norske Husflidsforening ble stiftet i 1891. Formålet deres er å arbeide for husflid, både til eget bruk og salg. En av leverandørene til Husfliden var Magne Neby Holter.

Blant produktene han leverte som såkalte souvenirer var troll, trerelieffer og tussefløyter. Emnene til tussefløytene ble laget i Tyskland, men utskjæringene var Magne sine.

Utstillinger

Magne har deltatt i flere utstillinger i Norge og i utlandet, og levert større arbeider til Nederland og til et kunstgalleri i USA. Han var representert ved den norske brukskunstutsilllingen i Chicago med sin fajanse-mosaikk.

 

Utstillinger i Nord-Østerdal

I desember 1981 skrev Østlendingen om Nord Østerdalutstillingen, en kollektivutstilling som favnet 18 bosatte og utflytta kunstnere fra regionen i en vandreutstilling som gikk fra biblioteket på Tynset, til Os og til Folldal. Totalt ble 60 arbeider vist. Ekteparet Holter deltok.

Separatutstilling i regi av Nord-Østerdal Kunstlag i 1981. Magne stilte ut 60 trerelieff og 65 skisser som viste hvordan han arbeidet fram ferdige relieff. Ekteparet stilte begge ut under Nord Østerdalsuka fra 25.07. til 31.07. i Alvdal Samfunnshus samme år.

Lørdag 12. mars 1988 var det offisiell åpning av Tynset kulturhus med påfølgende Kulturhusfestival og utstilling i Galleri Elgen i regi av Nord-Østerdal Kunstlag. Både Kjellaug og Magne stilte ut sine arbeider.

De stilte også ut sine arbeider under Tynset Utstillingen som ble arrangert fra 16.07. til 16.08.1989 i regi av Nord-Østerdal Kunstlag avdeling Tynset og Tynset kommune ved kulturetaten.

Tynset kunstlag hedret ekteparet Holter med kunstlagets første æresdiplom den 21.06.1997 ved en seremoni i Veslesalen i Tynset kulturhus.

Fra 06.04. til 25.04.2002 hadde Tynset kunstlag en minneutstilling over Magne Neby Holter hvor de viste noen av hans arbeider i Galleri Elgen i Tynset kulturhus. Separatutstilling: Tynset kunstlag i 2002.

Bildet viser Ivar Sund, tidligere leder for Nord-Østerdal Kunstlag og tidligere i styret i Stiftelsen Bortistu Neby, med en av Magne Neby Holters arbeider fra utstillingen i 2002.

Stiftelsen Bortistu Neby og Tynset kunstlag viste et utvalg av Magnes arbeider i Galleri Elgen i Tynset kulturhus fra 12.08. til 01.10.2017 under tittelen «En fornyer av norsk folkekunst». 

Utstillinger på Vestlandet

Ekteparet var gjesteutstillere for Kunst- og handverksdaganeVoss i 1989 der de stilte ut fra 2. til 4. juni. (I juli stilte de også ut på Tynset)

Ekteparet viste billedvev og trerelieff med særpreg og høy kvalitet, i følge Sunnmørsposten 28.06.1991, i Stryn Kulturhus fra 22.06. til 30.06.1991 og i Olden Helsetun fra 02.07. til 07.07.1991. Ifølge samme avis ble det gjort flere innkjøp til fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane.

24. juni samme år skrev Sunnmørsposten at selv i små vakre gouachemaleri, maleri på papp eller papir med vannfarger som skiller seg klart ut fra akvarell, ser en at det er tre som er utgangspunktet til Magne Neby Holter.

I 1991 stilte de begge ut i Galleri Leikvin fra 21.07. til 28.07. i Loen gamle Skrivargard i Ytre Nordfjord. Kjellaug viste 15 tepper og Magne 60 fargeskisser og trearbeider.

KILDER: Østlendingen 4.7.1981 (ill.); L. C. Wegner i Hamar Arbeiderblad 8.7.1981 (ill.); Hamar Arbeiderblad 16.7.1981; Dølap. 23.7.1981, Kunstleksikon ved Bodil Sørensen, Fjell-Ljom 1977 ved Per Bersvendsen (arkivert ved Anno, Museumssenteret Ramsmoen), Østlendingen 1996 (arkivert ved Anno, Museumssenteret Ramsmoen), Aftenposten (?) 28.12.1982 (arkivert ved Anno, Museumssenteret Ramsmoen), Sunnmørsposten 07.09.1981,  Bergens Tidende 11.09.1981 og Historielaget i Loen. Foto: Kristian Røe for Østlendingen, Fjordingen i 1981 og Inger Rake i Loen.