Utstilling av Magne Neby Holters arbeider i Bortistu

 Magne Neby Holter

Kunsthåndverker, keramiker og treskjærer, kunstneren fra Tynset, en fornyer av norsk folkekunst.

Født på Tynset 04.05.1916. Død 18.02.2000. Gravlagt på Tynset kirkegård.

Gift med tekstilkunstneren Kjellaug Haugen Holter i 1949. Ingen barn.

Ekteparet overdro eiendommen Bortistu Neby med løsøre, Magnes skisser, tegninger og andre arbeider, samt rettighetene til hans arbeider, til Stiftelsen Bortistu Neby i 1997.

Oversikt over arbeider stiftelsen har overtatt etter Magne, ser du her.

Noen av Magnes arbeider som stiftelsen eier er samlet i en utstilling i andre etasje i hovedbygningen på Bortistu Neby. Selve utstillingen ble åpnet av Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet under hans besøk på gården 22. mars 2018.

Mer informasjon om Magne Neby Holter og hans liv og virke finner du her.

Magne utdannet seg til snekker ved Snekkerskola på Tynset. I denne tiden startet han også med treskurd. Ved Statens håndverks- og kunstindustriskole gikk han i tre år hos overlærer Thorbjørn Lie Jørgensen, som førte ham inn i den norske ornamentikken som ble grunnlaget for hans videre arbeider. Her fant Magne også fram til sitt særpreg. Tre år i modélerklassen gav ham utvikling i form. I klassen for ornamentikk og fargelære studerte han det som på biblioteket var tilgjengelig av folkekunst fra alle deler av verden.

Han tok tak i folkekunsten, studerte all verdens folkekunst for å finne ut mer om menneskets urgamle tradisjoner.

Men han fant ikke sin egen uttrykksform før han tok utgangspunkt i vår egen kunsttradisjon og videreutviklet den til sin særegne stil.

Etter ovennevnte studier ble han klar over at det var den norske folkekunsten han måtte arbeide videre med. Her ble han også overbevist om at norsk folkekunst er fullt på høyde med annen folkekunst.

I 1950 etablerte Magen eget verksted i Oslo. I denne perioden gikk han også over til å arbeide med fajanse-mosaikk. Han malte fajanseplatene, samme slag som ble brukt i badeværelser, og brant dem i en spesialovn. Arbeidet videre besto i at han tok hammeren og knuste platene. Det var da arbeidet tok til for alvor. Stykke for stykke skule ettes ammen til et bilde, og det ble småstykkenes forskjellige farger som skapte fargevirkningene. På forhånd hadde han utarbeidet en skisse som dannet grunnlag for mosaikk-bildene han skapte.

Magnes fajanse-mosaikk ble mest brukt som bordplater på salongbord og som veggdekorasjoner.

I stuen i andre etasje på gården står et bord med en en slik plate i fajanse-mosaikk.

Fra 1960-tallet gikk han tilbake til å jobbe hovedsakelig i tre. Malte relieffer ble etter hvert hans favoritt. Det var formen, fargene og rytmen i den norske folkekunsten som bergtok kunstneren. Der var det nok stoff å ta av, både til fornyelse og nyskapning.

Han studerte formkultur og var særlig opptatt av de abstrakte, geometriske formene og stiliserte naturmotivene han fant i den gamle folkekunsten. Nordøsterdølen arbeidet intenst med forenkling og stilisering i en god form, og var sterkt opptatt av å fornye folkekunsten.

Utdannelse
• Snekkerskola på Tynset.
• Statens håndverks- og kunstindustriskole 1942-1943.
• Hospiterte ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, og Bjarne Engebrets malerskole fra 1946-1953.

Virke
• Reklame og teaterdekorasjoner
• Eget verksted i Oslo
• Folkekunstakademiet i Rauland
• Husfliden utsalgssted

Utsmykninger
• Nasjonalteateret stasjon
• Fagernes Turisthotell
• Borre kommunehus
På Tynset; Sparebanken 1 Østlandet, kulturhuset, Museumssenteret Ramsmoen, Nord-Østerdal videregående skole og sykehuset
Sammen med sin kone:
• Hotell Norge i Hamburg
• Sjuke- og aldersheimen i Loen i Stryn
• Minneplate i Loen kyrkje

Installasjoner
• Kon-Tiki- og Ra-utstillingene
• Rederiet Klosters cruiseskip
• Reiselivsutstilling i Oslo i 1956
• Trondhjems Sparebank og Sparebankene i Oslo
• Nederland
• Det Norske Museum i Decorah i USA

Innkjøpt
• Randsfjordmuseene
• Rauland bygdelag og
• Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane

Utstillinger
• Chicago, USA
• Tynset 1981, 2002, 2017
Sammen med sin kone:
• Alvdal 1981
• Tynset 1988, 1989
• Voss 1989
• Stryn, Olden og Lom 1991
• Minneutstilling i Galleri Elgen på Tynset i 2018

Tynset kunstlag hedret ekteparet Holter med
hver sin æresdiplom i 1997, kunstlagets første
utdeling.

Stiftelsen har fått låne fire sterke og engasjerende billedvevnader av tekstilkunstneren Kjellaug Haugen Holter. Teppene er utstilt i andre etasje i hovedhuset, og kan sees her.

KILDER: Tekst og foto Marit Arnesen.