Selger 4 skogteiger

Det er frist for å legge inn bud på disse skogteigene den 15. august 2018. Det tas forbehold om at delingssaken godkjennes.   Prospekt – skogeiendommer tilhørende Stiftelsen Bortistu Neby gnr. 75 bnr. 8 Følgende skogteiger legges ut for salg – se kart som er lagt ut i pdf-format nedenfor:…